Meidän Talo

Talo appiukon tontilla

Meidän Talo

Kysymys:

Rakensimme talon aviomieheni isän (leski) omistamalle tontille hänen talonsa viereen. Kumpikin rakennus vie tontin maa-alueesta puolet.

Miehelläni on kaksi sisarusta, ja olemme aikoneet lunastaa heiltä talomme tonttialueen perinnönjaon yhteydessä, mikä heille sopiikin. Mutta entä jos mieheni sattuisi kuolemaan ennen appeani (meillä ei ole avioehtoa)? Mieheni isän testamentissa on määräys, jonka mukaan hänen perillistensä aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta perittyyn omaisuuteen tai sen tuottoon. Saatanko joutua mieron tielle?

Näytä vastaus

Vastaus:

Toisinaan tulee eteen tilanteita, joissa avio- tai avopuolisot tahtovat rakentaa yhteisen talonsa jommankumman puolison yksin tai tämän vanhempien omistamalle tontille. Riskinä on, että toisen puolison oikeudet eivät toteudu sellaisina kuin rakentamishanketta aloitettaessa on ajateltu. Kannattaakin harkita tarkoin kuinka rakentamisen omistusjärjestelyt toteutetaan. Asiakirjojen laatimisessa on parasta kääntyä ammattilaisen puoleen.

Rakennuslupaa haettaessa rakennusvalvonta edellyttää, että hakija esittää selvityksen rakennuspaikan omistamisesta tai sen muusta hallinnasta, kuten vuokrauksesta. Oletankin, että kysyjän tapauksessa rakentaminen aviopuolison isän tontille on omistusosuuden puuttumisen vuosi järjestetty vuokrasopimuksella. Toinen vaihtoehto on, että rakennuslupaa on hakenut kysyjän aviomiehen isä, mikä on kehnompi ratkaisu.

Tonttiosuuden vuokrasopimuksessa tulisi olla (1) riittävän pitkä vuokraoikeus ja (2) oikeus vuokrasopimuksen siirtämiseen kolmannelle vuokranantajaa enempää kuulematta. Näin varmentuisi, että aviopuolisot omistavat rakennukset puoliksi siten, etteivät tontin omistussuhteen muutokset esimerkiksi omistajan kuoleman takia pääsisi aiheuttamaan yllätyksiä.

Monesti sisarusten kesken sovitaan, että yksi pesän tulevista osakkaista lunastaa kiinteistön tai sen osan joskus myöhemmin. Ratkaisu ei ole suositeltava, koska lunastushinta ja lunastuksen tosiasiallinen toteutuminen jäävät epämääräisen lupauksen varaan.

Kysyjä ilmoittaa, että testamentin määräyksen mukaan hänellä ei ole avio-oikeutta puolisonsa isän perintönä tulevaan omaisuuteen. Kysyjän aviomiehen perintöosuuden perii tässä tapauksessa heidän yhteinen lapsensa. Tällöinkin tontin omistusoikeuden siirtyminen kysyjälle (ja mahdollisesti hänen lapselleen) vaatii pesän osakkaiden myötävaikutusta. Puolisot voivat jälkisäädöksellä, keskinäisellä testamentilla, vaikuttaa ja turvata toistaan oman kuolemansa varalle.

Mikäli kiinteistön (rakennukset ja tontti) hallinta on rakentamisvaiheessa järjestetty vuokrasopimuksella, kysyjällä on siihen avio-oikeus. Tämä oikeus ei ole riippuvainen perinnönjaon toteutumisen tarkoittamasta omistusjärjestelystä, toisin sanoen vuokranantajan vaihtumisesta.

Kummankin puolison oikeuksien turvaamiseksi rakennuspaikan hallinta on parasta järjestää sellaisella vuokrasopimuksella, jossa vuokraajina ovat molemmat yhdessä. Myös tontin omistuksen tulisi jakautua siten, että puolisot omistavat kiinteistön puoliksi tai määräosin, jotka vastaavat panostuksia kiinteistön kauppahintaan ja rakentamisen kustannuksiin.

Kun talo pystytetään vuokratontille, rakennukset ovat tontin osana ja tavallaan tontin omistajan omistuksessa. Siten koko kiinteistö voi vastata omistajan velasta. Toki osapuolet voivat sopia rakennuskustannusten jakamisesta, ja sitä jakoa sovelletaan heidän keskinäisiin väleihinsä. Silti en pidä järkevänä tai tasapuolisena tilannetta, jossa osapuolet yhteisillä varoilla tai velalla rakentavat vain toisen omistamalle tontille.

Kiinteistön omistamiseen liittyvissä erityisjärjestelyissä sekä kuolemantapaukseen varautumisen suunnittelussa ja toteuttamisessa kannattaa käyttää asiantuntijan palveluita. Omistamiseen, perimiseen sekä jälkisäädösten laatimiseen vaikuttavat useat seikat. Tarvitaan paljon yksityiskohtaista tietoa ja suunnittelua, jotta lopputulos vastaisi molempien puolisoiden tahtoa.

Julkaistu: 8.7.2010

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.