Meidän Talo

Remonttifirman konkurssi

Meidän Talo

Kysymys:

Teetimme viime kesänä mittavan remontin omakotitalossamme. Talon ulkovuoraus sekä pesutilat ja sauna uusittiin lähes täysin. Saimme työstä kirjallisen takuutodistuksen. Remontin tehnyt osakeyhtiö on nyttemmin haettu konkurssiin. Jos takuuaikana ilmenee huomautettavaa tai korjattavaa työn laadussa, saammeko mistään korvausta korjauskuluista?

Näytä vastaus

Vastaus:

Kysymykseen voi antaa melko yksiselitteisen vastauksen. Mikäli korjaustyön tehneen osakeyhtiön liiketoiminta päättyy konkurssiin, mahdollisen laatuvirheen korjauskustannusten saaminen yritykseltä on sen varassa, jääkö konkurssista jako-osuutta etuoikeudettomille saataville. Käytännössä korvausta ei siten useinkaan saa. Lisäksi valvonnan joutuisi tekemään siinä mielessä ehdollisena, että kysymyksestä ilmenevin tavoin korjattavaa ei vielä ole nimimerkin omakotitalosta löytynyt. Mikäli osakeyhtiön konkurssi raukeaa varojen puutteessa, lopputulos lienee sama eli yhtiöllä ei ole tarvittavaa varallisuutta takuuvelvoitteidensa täyttämiseen. Mittavia remontteja tai uudiskohteita rakennettaessa kannattaa etenkin taloudellisesti epävakaina aikoina ottaa huomioon myös toimeksisaajien eli tavarantoimittajien ja urakoitsijoiden mahdolliset konkurssit. Pelkkä yrittäjän antama takuutodistus ei riitä sen seikan varmistamiseksi, että mahdolliset takuukorjaukset tulevat asianmukaisesti hoidetuiksi. Parempaan lopputulokseen päästään, jos kuluttajalla on jokin vakuus korjaustöiden tekemisestä aiheutuvien mahdollisten kustannusten takeeksi. Useimmiten käytetään vaihtoehtoa, jossa osa laskutuksesta pidätetään (yhteisellä sopimuksella) takuukorjauksista aiheutuvien kustannusten vakuudeksi. Ideana on, että tietty osa laskutuksesta erääntyy maksettavaksi vasta kun sovittu takuuaika on kulunut ja takuutarkastus on pidetty sekä siinä havaitut virheet ja puutteet on korjattu. Mikäli urakoitsija tai muu toimeksisaaja ei täytä korjausvelvollisuuttaan, kuluttaja voi teettää korjaukset kolmannella osapuolella ja kuitata ne vakuutena olleista varoista. Vastaava lopputulos saavutetaan, mikäli toimeksisaajana oleva urakoitsija asettaa takuutöiden suorittamisen vakuudeksi jonkin muun vakuuden, esimerkiksi pankkitakauksen. Sen käyttö on etenkin pienemmissä urakoissa kuitenkin harvinaisempaa ilmeisesti sen seikan takia, että pankkitakauksen hankkimisesta ja takausprovisiosta aiheutuu urakoitsijalle kustannuksia. Suhdannetaantuman aikana kannattaa tutkia huolellisesti urakoitsijan taloudelliset edellytykset velvollisuuksiensa täyttämiseen keskustelemalla hänen kanssaan, selvittämällä hänen toimintaansa muilla työmailla ja tutustumalla hänen luottotietoihinsa. Lisäksi on eduksi pyrkiä siihen, että urakan maksuerätaulukko laaditaan takapainotteiseksi eli sellaiseksi, että tärkeimmät ja suurimmat hankinnat ja työvaiheet suoritetaan urakoitsijan toimesta ennen kuin sitä tarkoittava maksuerä erääntyy maksettavaksi. Samoin kannattaa varmistaa, että töiden loppuunsaattamiseen sidotaan riittävä maksuerä varmistamaan, ettei loppuvaiheen töitä jätetä tekemättä. Lisäksi on syytä huolehtia siitä, että toimeksiantajalle jää riittävä vakuus takuuaikaisten virheiden ja puutteiden korjaamiseen. Huolehtimalla edellä mainituista toimista urakkaa sovittaessa kuluttaja voi viedä rakennushankettaan eteenpäin hieman rauhallisemmin mielin verrattuna siihen, että olisi lähtenyt ”soitellen sotaan”.

Julkaistu: 13.2.2009

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.