Meidän Talo

Remontointia vai uudisrakentamista?

Meidän Talo

Kysymys:

Aion kunnostaa 1920-luvulta olevaa mummonmökkiä, jota on laajennettu vuonna 2000.

Vanhan osan seinät täytyy remontoida sisältä ja ulkoa, mihin sisältyy eristeiden vaihtaminen, seinien paksuntaminen ja ikkunoiden vaihtaminen. Mielestäni olisi järkevintä ja edullisinta purkaa seinät ja rakentaa elementeistä uudet. Tiedusteltuani verottajalta mahdollisuutta kotitalousvähennykseen vastaus oli kielteinen, koska kyseessä olisi uudisrakentaminen. Voiko asia olla näin? Miten tulkitsette, oikeuttaako ”remontti” kotitalousvähennykseen remonttifirman töiden osalta?

Näytä vastaus

Vastaus:

Kotitalousvähennys uudistui vuoden 2009 alussa koskemaan myös vakituisen sekä vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöitä. Kotitalousvähennystä saa vain teetetyn työn osuudesta. Uudisrakentaminen ja täydennys- tai lisärakentaminen eivät oikeuta kotitalousrakentamiseen.

Uudisrakentamiseen verrattavaa rakentamista on asunnon tai rakennuksen laajentaminen tai kylmän tilan muuttaminen asumiskäyttöön soveltuvaksi tai sisätilojen täydellinen uusiminen.

Tyypillisesti kotitalousvähennystä voi hyödyntää asunnon huonetilojen remontointiin, rakennuksen ulkopuolisiin kunnostustöihin kuten maalaukseen ja lämmitysjärjestelmän korjaamiseen tai uusimiseen.

Kun lakia kotitalouden väliaikaisesta verotuesta säädettiin vuonna 1997, voimassa oli vanha rakennuslaki. Sen 130 §:n mukaan uudisrakentamista koskevia säännöksiä sovelletaan myös uudestaan rakentamiseen ja rakennuksen sisärakenteiden olennaiseen muuttamiseen sekä muihin sellaisiin rakenteellisiin muutoksiin, jotka ovat uudisrakentamiseen verrattavia. Vanhaa rakennuslakia ja sen 130 §:ää sovelletaan siksi, että edellä mainittua väliaikaista lakia jatkettaessa ja muutettaessa on sitä tarkoittavassa hallituksen esityksessä todettu, että vähennys myönnetään samassa laajuudessa kuin väliaikaisen lain mukaan. Uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa on uudisrakentamisen käsitteestä luovuttu.

Rakennuslain 130 §:n mukaan uudelleen rakentaminen rinnastetaan uudisrakentamiseen, joten siltä osin kysyjän tarkoittaman rakentamisen kotitalousvähennyskelpoisuus näyttäisi yksiselitteisesti kielteiseltä. Onhan kysyjällä käytännössä tarkoitus rakentaa mummonmökki uudelleen, tosin samanlaisena ja samaan paikkaan kuin aikaisempikin rakennuksen osa. Kyse lienee kuitenkin uudelleen rakentamisesta.

Kysyjän kannalta mielenkiintoinen on Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vuodelta 2009. Siinä oli kysymys puolisoiden vuonna 2004 ostaman omakotitalon laajasta remontista, jossa talon kylmään ullakkotilaan oli tehty kolme huonetta ja alakerrassa oli muutettu huonejärjestystä sekä uusittu rakenteita osittain kosteusvaurioiden vuoksi. Sisätilojen pintamateriaalit, keittiökalusteet ja lattiapinnat oli uusittu täysin. Päätöksessään hallinto-oikeus katsoi, että huomioon ottaen remontin laatu ja se, että kiinteistön omistajat olivat muuttaneet asumaan omaan ja perheensä asumiskäyttöön tarkoitettuun taloon heti kaupanteon jälkeen sekä asuneet talossa koko perusparannuksen ajan, alakertaan teetettyä remonttia on pidettävä luonteeltaan asunnon omatoimista ylläpitotoimintaa edistävänä kunnossapito- ja perusparannustyönä eikä uudisrakentamisena tai siihen verrattavissa olevana rakentamisena.

Vaikka tämä ennakkoratkaisu ei sinänsä puolla kysyjän tarkoittaman uudelleen rakentamisen tulkitsemista kunnossapito- tai perusparannustyönä, se kuitenkin osoittaa, että varsin mittaviakin perusparannustöitä voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä pitää kotitalousvähennykseen oikeuttavina. Kysyjän tilanteessa tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi remontin supistamista koskemaan ikkunoita ja eristepaksuutta sekä sisäpuolisia pintamateriaaleja, jolloin rakennustyö saattaisi olla kotitalousvähennykseen oikeuttavaa.

Julkaistu: 22.3.2010

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.