Meidän Talo

Mistä rakennustyönjohtaja vastaa?

Meidän Talo

Kysymys:

Aion aloittaa keväällä omakotitalon rakentamisen. Olen sopinut suullisesti puolitutun rakennusinsinöörin kanssa, että hän toimii rakennushankkeen valvojana ja isähahmona rakentamisen ajan, koska itselläni ei ole siihen aikaa ja kykyjä. Pitäisikö hänen kanssaan tehdä kirjallinen sopimus? Mikä on hänen juridinen vastuunsa rakentamisessa? Tarkoitus on, että hän käy rakennustyömaalla usein ja hyväksyy urakoitsijoiden laskut. Vaikka päädyttäisiin tuntilaskutukseen, ohjeistuksen ja valvonnan tulisi olla tiivistä.  

Näytä vastaus

Vastaus:

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sitä koskevien säännösten ja määräysten sekä rakennuskohteelle myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Rakennuttajalla tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. Lain määräys ei tarkoita, että hänellä itsellään pitäisi olla rakennusalan kokemusta tai ammattitaitoa, vaan hän voi palkata rakennushankkeen suorittamisen edellyttämät ammattilaiset.

Rakennushankkeen vastaava työnjohtaja on yksi lakisääteisistä rakennushankkeen osapuolista. Lain mukaan rakennushankkeessa on oltava nimetty vastaava työnjohtaja. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei vastaavaa työnjohtajaa ole nimetty. Vastaavan työnjohtajan lakisääteisenä tehtävänä on johtaa rakennustyötä sekä huolehtia siitä, että rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä sekä rakennuslupaa noudatetaan rakennustyön suorittamisessa. Lähtökohtaisesti vastaavalla työnjohtajalla on siten erityinen vastuu rakennustyön laadullisissa asioissa. Pientalon rakennuttajaa kohtaan vastaavan työnjohtajan vastuu on kuitenkin sopimusvastuuta siitä, että hän huolellisesti ja asianmukaisesti täyttää sopimuksen hänelle määrittämät velvollisuudet. Siksi on ehdottoman tärkeää, että vastaavan työnjohtajan sopimus tehdään kirjallisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti.

Vastaavan työnjohtajan sopimukseksi on saatavilla asiakirjamalleja. Niitä ovat tuottaneet ainakin Rakennustietosäätiö (RT 80269 Vastaavan työnjohtajan sopimus -asiakirjamalli) sekä Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK. Asiakirjamallilla voi varmistua siitä, että tärkeimmät toimeksiantoon liittyvät seikat ja vastaavan työnjohtajan valvontavelvollisuuden laajuus tulevat yksityiskohtaisesti sovittua.

Vastaavan työnjohtajan suoritusvelvollisuuden määrittelyssä puhutaan toisaalta lakimääräisistä tehtävistä ja toisaalta laajennetusta valvontavelvollisuudesta. Lakimääräisillä tehtävillä tarkoitetaan laista ilmeneviä tehtäviä, joita ovat mm. vastaavan työnjohtajan ilmoituksen jättäminen rakennusvalvontaviranomaisille, työmaa-asiakirjoista ja rakennustyön tarkastusasiakirjasta huolehtiminen sekä viranomaiskatselmusten tilaaminen ja niihin osallistuminen. Usein vastaavan työnjohtajan valvontavelvollisuus ja käyntikerrat työmaalla sovitaan tätä laajemmaksi. Vastaava työnjohtaja voi niin sovittaessa osallistua myös urakoitsijoiden kilpailuttamiseen sekä heidän työsuoritustensa laadulliseen ja ajalliseen valvontaan.

Kun tarkastellaan vastaavan työnjohtajan vastuuta yksittäisessä virhetilanteessa, joudutaan pohtimaan sitä, onko virhe ja siitä aiheutunut vahinko seurausta vastaavan työnjohtajan virheellisestä toiminnasta tai valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä. Usein virhe on paikannettavissa yksittäisen urakoitsijan työsuoritukseen, jolloin urakoitsija on ensisijaisesti vastuussa virheen oikaisusta.

Kysyjän kannattaa ehdottomasti laatia kirjallinen sopimus ”puolitutun” rakennusinsinöörin kanssa ja sopia yksityiskohtaisesti työnjohtajan suoritusvelvollisuuden laajuudesta sekä niistä tehtävistä, jotka tälle kuuluvat. Sopimuksessa on aiheellista ottaa esille myös työnjohtajan vastuukysymykset sekä yksilöidä tehtävästä määräytyvä palkkio, olipa se sitten tuntikorvaukseen perustuva tai kokonaispalkkio. Myös ylimääräiset kustannukset, kuten kilometrikorvaukset tai kopiointikulut, on syytä yksilöidä.

Olen usein suositellut vastaavan työnjohtajan huolellista valintaa, laajennettua tehtäväluetteloa ja valvontavastuuta. Hyvä vastaava työnjohtaja säästää rakennuskohteen kustannuksista isomman euromäärän kuin mitä laajennettu valvonta ja ohjaus asiakkaalle tulevat maksamaan. Mikäli rakennushankkeen toteutusmuoto on sellainen, että vastaavan työnjohtajan palvelut tulevat toimeksisaajalta tai urakoitsijalta, rakentajan kannattaa ehdottomasti palkata myös oma valvoja.

Julkaistu: 13.4.2010

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.