Meidän Mökki

Mikä on lähteen suoja-alue?

Tapio Korhonen

Kysymys:

Ostin rantatontin vuonna 1971. Lainhuuto ja itsenäisen tilan muodostus tuomiokunnassa tehtiin vuonna 1975. Tilalla puhkesi luonnonlähde, jonka vettä olemme käyttäneet läpi vuoden. Nyt kantatilan metsä on hakattu ja uusi taimisto on istutettu. Taimiston rikkaruohoja tuhotaan rikkaruohomyrkyllä. Tilalle tehtiin oma tie, joka on merkitty myös maastokarttaan (tien pituus noin 70 metriä). Mikä siis on suoja-alue lähteelle?

Näytä vastaus

Vastaus:

Lähteet ovat suoraan vesilain nojalla suojeltuja kohteita. Toisin sanoen niiden luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Suojeltavien lähteiden tulee olla luonnontilaisia tai niihin verrattavia eli esimerkiksi lähteitä, joiden luonnontila on joskus menetetty mutta ajan saatossa palautunut tai palautettu entiselleen.

Lähteen suoja-alueen suuruutta ei ole laissa määritelty, vaan suoja-alueen riittävyys on aina tapauskohtaisesti katsottava. Lähteen luonnontilaisuuden arvioinnissa auttaa paikallinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Viime kädessä suoja-alueen riittävyydestä päättää aluehallintovirasto (AVI). Lähteen ympärille muodostunut pienilmasto siinä viihtyvine kasvi- ja eliölajeineen sekä lähteen vesitalouden tasapaino on biologinen kokonaisuus, jonka olemassaoloa ei saa vaarantaa.

Metsien hoidossa lähteet tulee ottaa huomioon siten, että niiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilyvät. Samoin kaikissa muissakin luontoa muokkaavissa toimenpiteissä, kuten tien tekemisessä ja rikkaruohomyrkkyjen levityksessä, tulee huomioida lähde ja sen läheisyys.

Veden juomakelpoisuuteen ei lähteen suojelussa niinkään kiinnitetä huomiota, koska myös vedenotto luonnontilaisesta tai luonnontilaisen kaltaisesta lähteestä voi vaarantaa lähteen luonnontilan ja on silloin kielletty. Mikäli lähteenne ei ole enää luonnontilassa, ei veden ottamiseen ole estettä. Veden laatu on kuitenkin syytä tutkituttaa.

Julkaistu: 17.4.2013

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.