Meidän Talo

Korvataanko pinta-alavirhe talokaupoissa?

Meidän Talo

Kysymys:

Ostin omakotikiinteistön kesällä 2010. Löytyneistä asiakirjoista ilmeni, ettei talon neliömäärä voinut olla kauppakirjassa ja myynti-ilmoituksessa mainitut 189/200 neliötä. Todellinen ulkoseinien rajaama pohjan ala on 174 ja asuinpinta-ala 156,5 neliötä.

Tein puuttuvasta alasta korvausvaatimuksen välittäjälle, joka on myöntänyt virheensä. Laskin talon neliöhinnan vähentämällä kauppasummasta tontin, venepaikan ja piharakennuksen yhteisarvon ja jakamalla erotuksen 180 neliölle. Välittäjän ratkaisu on viipynyt. Kysynkin, kuka tilanteesta on vastuussa ja onko korvauksia yleensä maksettu. Pitäisikö minun pudottaa vaatimustani?  

Näytä vastaus

Vastaus:

Rakennuksen tai huoneiston pinta-alavirheeseen perustuvia riitaisuuksia, oikeudenkäyntejä ja sovintoratkaisujakin on ollut esillä runsaasti. Myös korvauksia on tuomittu tai sovittu maksettaviksi. Pinta-alavirheissä joudutaan usein pohtimaan korvausvastuuta sekä kiinteistön myyjän että mahdollisen kiinteistövälittäjän kohdalla. Korvausvastuu voi kohdistua heihin myös yhteisvastuullisesti. Kiinteistövälittäjän mahdollinen korvausvastuu perustuu siihen, että lain mukaan tämän tulee antaa toimeksiantajansa (kiinteistön myyjän) vastapuolelle (ostajalle) kaikki ne tiedot, jotka välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Rakennuksen pinta-ala on tällainen olennainen tieto, jonka voidaan katsoa vaikuttavan kiinteistön arvoon ja käytettävyyteen sekä kaupasta päättämiseen. Kiinteistövälittäjän on siten annettava ostajalle oikea tieto asunnon tai huoneiston pinta-alasta ja tietyillä edellytyksillä välittäjällä on myös velvollisuus tarkistaa tietojen oikeellisuus. Kiinteistön ostajalla on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut. Kiinteistön myyjän mahdollinen korvausvastuu perustuu maakaaren säännöksiin kiinteistökaupan laatuvirheestä. Maakaaren 2 luvun 17 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta tai rakenteista taikka muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta ja annetun tiedon voidaan katsoa vaikuttaneen kauppaan. Jos myyjän puolesta on toiminut kiinteistövälittäjä tai joku muu edustaja, myyjä vastaa myös hänen antamastaan tiedoista ja tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. Hinnanalennus on määrättävä Maakaaren 2 luvun 31 §:n mukaan vähentämällä sovitusta kauppahinnasta virheellisen kiinteistön arvo kaupantekohetkellä. Mahdollisen vahingonkorvauksen osalta noudatetaan 32 §:n mukaisesti täyden korvauksen periaatetta. Kun kyseessä on omakotitalo, niin rakennukseen pinta-alavirheen arvioinnissa voidaan oikeuskäytännönkin mukaan ottaa huomioon myös muita seikkoja kuin rakennuksen asumiskäytössä oleva pinta-ala eli puuttuvat neliöt. Tällaisia muita asioita, jotka vaikuttavat rakennuksen arvoon ja hinnanalennuksen määrään, voivat olla esimerkiksi kiinteistön sijainti, tontin pinta-ala tai rakennuksen ulkonäkö ja sen tekninen toteutus. Kysyjä on pyrkinyt välittäjälle osoittamassaan vahingonkorvausvaatimuksessa ottamaan huomioon edellä mainittuja muita rakennuksen ja hinnanalennuksen määrään vaikuttavia seikkoja jättämällä pois tontin, piharakennuksen ja laiturin arvon. Silti hinnanalennuksen määrän tai oikeellisuuden luotettava arviointi ei ole mahdollista ilman hyvin tarkkoja tietoja kyseiseen kiinteistökauppaan liittyvistä seikoista. Täten kysyjän harkittavaksi jää mahdollinen hinnanalennuksen määrästä sopiminen tai vaihtoehtoisesti muiden oikeudellisten toimenpiteiden käynnistäminen. Näiden päätösten tueksi kannattaa hankkia tietoa ja apua rakennusalan ammattilaisilta.

Julkaistu: 18.1.2011

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.