Meidän Talo

Kiista yksityistien kunnossapidosta

Meidän Talo

Kysymys:

Rakennutin 12 vuotta sitten huvilan Saimaan rannalle. Samassa yhteydessä sille tehtiin maani poikki 1,2 kilometrin mittainen tie. Neljä vuotta myöhemmin lähistölle rakennettiin toinen kesämökki ja sille tie minun tieltäni siten, että mökille menijä käyttää 500 metrin matkalta minun tietäni. Sovin tuolloin kirjallisesti tietä käyttävän naapurin kanssa, että hän maksaa minulle korvausta 60 euroa vuodessa.

Tie vaatii nyt kunnostamista, ja olen ehdottanut naapurille osallistumista kustannuksiin 20 prosentin osuudella. Hän on kieltäytynyt perustellen, että tie on yksin minun vastuullani. Lisäksi hän ei ole koko aikana suostunut korvauksen tarkistamiseen. Kuinka pitäisi toimia?

Näytä vastaus

Vastaus:

Yksityisteiden käyttöoikeudet riippuvat tien tyypistä. Kyseessä on alun perin ollut maanomistajan itsensä perustama ja ylläpitämä tie, johon hän on sittemmin myöntänyt käyttöoikeuden pientä korvausta vastaan. Yksityisen tien käyttöoikeus on tieoikeuden haltijalla sekä käyttöoikeudesta maksavalla. Kysymyksestä ei tarkemmin ilmene, kattaako käyttömaksu tien ylläpitokustannukset. Tienkäyttö järjestetään varsin usein siten, että tietä käyttävät maanomistajat toimivat sopimuksenvaraisesti ja ilman osakkaista muodostettavaa tiekuntaa. Menettely toimii yleensä hyvin, mikäli osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen tien kunnossapitokustannusten jakamisesta. Mikäli tienpito ja kustannusjaosta sopiminen ei luonnistu, on usein välttämätöntä perustaa tiekunta. Tiekunnassa yksityistien varrella asuvat vakituiset ja kesäasukkaat vastaavat tieosakkaina yhteisesti tienhoidon kustannuksista. Yksityistielain 6 §:n mukaan tienpito sisältää tien tekemisen ja kunnossapidon. Tien tekemisellä tarkoitetaan uuden tien rakentamista tai vanhan parantamista. Kunnossapidolla tarkoitetaan tien pitämistä nykyisessä kunnossa. Lain 7 §:n mukaan yksityinen tie on pidettävä sellaisessa kunnossa kuin sen tarkoitus ja siitä tuleva hyöty edellyttävät. Tienpitovelvollisuus on lain 23 §:n mukaisesti jaettava sen hyödyn mukaan, minkä tien katsotaan kullekin osakkaalle tuottavan. Tiestä saatava hyöty voidaan määrittää tien käytön perusteella. Käytännössä tieosakkaat hoitavat tienpidon yhteiseen lukuun ja tieosakkaat osallistuvat kustannuksiin tien käytön mukaan määriteltävien tieyksiköittensä mukaisesti. Tieoikeuden saaja voi olla velvollinen suorittamaan kohtuullisen korvauksen tien tekemisestä aiheutuneista kustannuksista, mikäli tien rakentamisesta on kulunut alle 15 vuotta. Kysyjän kannattaa harkita tietoimituksen hakemista. Toimituksessa voidaan perustaa tiekunta ja selvittää, kenellä on oikeus käyttää tietä sekä vahvistaa tieyksiköt kunnossapidon tai rakentamiskustannusten tai molempien osittelemiseksi. Toimitusta haetaan maanmittaustoimistolta tai kunnan tielautakunnalta, jolla on tieasiassa toimivalta kun kyseessä on ennestään olemassa oleva tie.

Julkaistu: 11.10.2011

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.