Meidän Talo

Kellarissa kasvaa lattiasieni

Kellarissa kasvaa lattiasieni

Meidän Talo

Kysymys:

Ostimme 1960-luvulla rakennetun omakotitalon vuonna 2007. Tuolloin taloon tehtiin asuntokaupan kuntotarkastus, jonka mukaan kosteus- ja homevaurioita ei ollut.  Viime vuoden lokakuussa kiinnitin huomiota kellarin lahonneisiin puuosiin, ja tilasin paikalle toisen kuntotarkastajan. Hänen mukaansa kellariin on levinnyt lattiasieni.

Otin yhteyttä talon myyjään ja kerroin hänelle ongelmasta. Ehdotin, että hän osallistuisi tarkastus- ja korjauskustannuksiin tai suostuisi kaupan purkuun, mutta hän kieltäytyi, perusteenaan se, että lattiasieni olisi omaa aikaansaannostamme. Kuinka olisi viisasta edetä?

Näytä vastaus

Vastaus:

Maakaaren 17 §:n mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos se ei ole ominaisuuksiltaan sellainen kuin on sovittu tai jos myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön kunnosta tai rakenteista tai jos myyjä on jättänyt tällaisen tietämänsä seikan ilmoittamatta. Laatuvirhe on kyseessä myös silloin, jos kiinteistö salaisen virheen takia ei muuten vastaa sitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioiden kohtuudella edellyttää. Kiinteistön virheen perusteella ostajalla on oikeus saada hinnanalennusta, tai jos virhe on olennainen, oikeus purkaa kauppa. Mikäli myyjä on tietoisesti antanut ostajalle kiinteistön kunnosta tai rakenteista väärää tietoa tai kuntoa tai rakenteita koskevaa tietoa salannut, ostajalla on oikeus vahingonkorvaukseen. Kiinteistön virheellisyys määräytyy sen mukaan, millaisessa kunnossa kiinteistö oli kaupanteon ajankohtana. Myyjä vastaa sellaisesta virheestä, joka oli kiinteistössä kauppaa tehtäessä, vaikka tämä virhe ilmenisi vasta kaupanteon jälkeen. Ostaja ei kuitenkaan saa vedota virheenä seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä tai virheeseen, jonka hän oli kauppaa tehtäessä tiennyt tai josta hänen täytyy olettaa tienneen ennen kaupan tekemistä. On syytä huomata, että ostajan on esitettävä vaatimuksensa myyjälle viiden vuoden kuluessa kiinteistön kaupasta. Havaitsemistaan virheistä ostaja on kuitenkin velvollinen reklamoimaan kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta. Tämän takia reklamaatio tulee aina tehdä myyjälle viivytyksettä. Ennen kaupan solmimista ostajan on tarkastettava kiinteistö tavanomaisesti. On hyvä huomata, että hänellä ei ole velvollisuutta Ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, jotka edellyttävät teknisiä tai muuten tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Kysyjän ostamaan taloon on kaupan yhteydessä teetetty kuntotarkastus, jossa ei ole havaittu kosteus- ja homevauriota. Tästä seikasta on mahdollista tehdä kahdenlaisia johtopäätöksiä. Ensinnäkin voidaan ajatella, että ostaja on täyttänyt edellä mainitun kiinteistön tarkastusvelvollisuuden, eikä sen yhteydessä ole havaittu kyseistä virhettä. Tämän vuoksi ostajalla on oikeus vedota virheeseen, vaikka se on ilmennyt vasta kaupanteon jälkeen. Täysin vastakkainen johtopäätös voi pitää sisällään sen, että kosteus- ja homevaurio olisi syntynyt vasta kaupanteon jälkeen, siis juuri siten kuin kiinteistön myyjä on kysyjälle väittänyt. Kysyjä on ostanut kiinteistön vuonna 2007, joten vaurio, joka tässä tapauksessa on ilmennyt lattiasienenä, on havaittu noin kolmen vuoden kuluttua kaupanteosta. Yleensä kosteusvaurion syntyminen johtuu rakenteellisesta virheestä ja sen kehittyminen vie pidemmän ajan. Suotuisissa olosuhteissa kosteus- ja homevaurio saattaa silti syntyä nopeastikin. Koska kiinteistön myyjä on väittänyt, että lattiasieni on ollut ”ostajan omaa aikaansaannosta”, kannattaa kysyjän ehdottomasti selvityttää rakennusalan ammattilaisella vaurion syntymisen syy sekä ajankohta ja vaurion korjauskustannukset. Näillä toimenpiteillä on mahdollista todentaa myyjän mahdollinen korvausvastuu asiassa. Ostajan kannattaa reklamoida myyjälle kirjallisesti vaatimuksistaan ja varata oikeus niiden tarkentamiseen rakennusteknisten tutkimusten valmistuttua. Toimeen on syytä ryhtyä viivyttelemättä, ettei lattiasieni ehdi tuhoamaan talon rakenteita.

Julkaistu: 10.5.2011

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.