Meidän Talo

Ilman rakennuslupaa rakennettu mökki myyntiin

Meidän Talo

Kysymys:

Mieheni rakennutti noin 20 vuotta sitten jalasmökin Kittilään kaveriperheen maalle, minkä kunta salli ilman rakennuslupaa. Maapohjasta ei tehty vuokrasopimusta. Maanomistajalla on ollut mökkiin avain, ja hän on käyttänyt mökkiä. Mieheni kuoltua vuosi sitten kerroin maanomistajalle, että haluan myydä mökin, ja lupasin hänelle etuosto-oikeuden. Hän ilmoitti, että mökin maanvuokra on maksamatta, ja lupasi mökistä 1 000 euroa. Toinen ostajaehdokas tarjosi mökistä 2 500 euroa, sisältäen poiskuljetuksen. Suostumuksellani tämä ehdokas vaihtoi mökkiin lukon, minkä jälkeen maanomistaja avasi oven sorkkaraudalla. Jos myyn mökin, syyllistynkö rikokseen?

Näytä vastaus

Vastaus:

Suomessa lienee tuhansia kysymyksessä mainitun kaltaisia jalasmökkejä, joihin ei ole aikanaan haettu rakennuslupaa. Osa näistä mökeistä on pystytetty rakennusvalvonnan myötävaikutuksella siten, että rakennusluvan tarpeellisuutta on kunnasta tiedusteltu. Vaikka rakentamista ei läheskään aina ole katsottu luvanvaraiseksi, ongelmana on, ettei kunnasta löydy asiasta kirjausta. Tällöin ollaan pelkän muisti- ja perimätiedon varassa.

Osalle jalasmökeistä on jouduttu hakemaan rakennuslupa jälkikäteen. Niinkin on saatettu katsoa, ettei rakennuslupaa voida edellyttää, kun otetaan huomioon rakentamisesta kulunut aika ja rakennuksen laatu. On myös tapauksia, että mökki on täytynyt poistaa. Kysyjän kohdalla on ongelmallista se, ettei maanomistajan kanssa ole tehty vuokrasopimusta. Kysymyksestä silti ilmenee, että rakentaminen on tapahtunut maanomistajan suostumuksella ja hänelle on myönnetty mökkiin käyttöoikeus. Jälkeenpäin saattaa olla hankalaa selvittää, onko muuta vuokraa tarkoitettu maksettavaksi. Voidaan myös ajatella, että mökin käyttöoikeus on muodostanut maapohjasta maksettavan vuokran tai että käyttöoikeus tulee ainakin huomioida, mikäli maanomistaja muuta vuokraa vaatii.

Maanvuokralaissa on säädetty tontinvuokrasta, muun asuinalueen vuokrasta ja rakennetun viljelmän ja maatalousmaan vuokrasta, joissa vuokranantajalla on vuokra-ajan päättyessä velvollisuus lunastaa vuokramiehen rakennukset tietyin edellytyksin. Lisäksi on säädetty erikseen muusta maanvuokrasta, johon kysyjän tapaus todennäköisesti kohdentuu. Tämän säädöksen mukaan vuokranantajalla on oikeus lunastaa rakennus laissa määriteltyjen perusteiden mukaisella hinnalla, mikäli hän on ilmoittanut siitä vuokralaiselle kirjallisesti ennen vuokrasopimuksen päättymistä.

Ellei vuokranantaja lunasta rakennusta, vuokralainen on velvollinen siirtämään sen pois kolmen kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä. Muutoin vuokranantajalla on oikeus myydä rakennus julkisella pakkohuutokaupalla vuokralaisen lukuun.

Sitä, että vuokranantaja on sorkkaraudalla avannut mökin oven, ei tietenkään voida pitää asianmukaisena. Menettelyn laillisuutta pohdittaessa joudutaan kuitenkin ottamaan huomioon vuokranantajan aikaisempi mökin käyttöoikeus.

Koska kysyjän vuokrasuhteen laajuus ja sen peruste ovat hyvinkin epäselviä eikä vuokrasuhteeseen liittyvistä seikoista ole ilmeisesti sovittu edes suullisesti, mökin omavaltaisesta kuljettamisesta on järkevää ainakin aluksi pidättäytyä. Hyvä toimintatapa on sopia vuokranantajan kanssa mahdollisesta rakennuksen lunastamisesta tai vaihtoehtoisesti sen poissiirtämisestä ja vuokra-alueen kuntoonpanosta.

Julkaistu: 14.9.2010

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.