Pyykin kuivaus
Sisustus
Pyykin kuivaus
Pyykkien ripustaminen kuivaustelineeseen tuntuu työläältä. Kannattaisiko hankkia kuivausrumpu tai -kaappi? Kumpi laitteista on ekologisempi? Miten ne eroavat toisistaan?
11.9.2013
 |
Kotivinkki

Pyykinkuivauslaitteen va­linnassa on huomioitava laitteen tilantarve, sijoituspaikka ja asen­nusedellytykset. Kuivauskaappi on toimiva ratkaisu lapsiperheelle, sillä siinä voi kuivata lähes kaiken pyykin, myös kastuneet kuravaat­teet, lapaset, jalkineet ja harrastus­välineet. Vaatteiden sileys riippuu siitä, miten hyvin ne suoristetaan ennen ripustamista.

Rumpukuivauksessa ei ole ri­pustamisen vaivaa, mutta rum­mussa ei suositella kuivattavaksi pellavaa, villaa, silkkiä eikä elas­taanikuituja. Rumpu on suunnitel­tu puhtaan pyykin kuivaamiseen, mutta joissakin rummuissa on eri­koisohjelmia vaatteiden raikasta­miseen. Rumpukuivatut vaatteet ovat kuohkeita ja melko sileitä, jos niitä ei kuivaa rutikuiviksi. Pöly­allergikot hyötyvät rumpukuiva­uksesta, sillä se poistaa tekstiilistä irtopölyn ja mahdollisia pesuaine­jäämiä. Rumpukuivauksen sovel­tuvuus tarkistetaan vaatteen hoi­to-ohjemerkinnästä.

Mitä kuivemmaksi pyykki on lingottu, sitä nopeammin ja ener­giatehokkaammin se kuivuu kui­vauslaitteessa. Kuivausrumpu on kuivauskaappia nopeampi ja ku­luttaa vähemmän sähköä, joskin kaappia voidaan käyttää kuivaus­paikkana myös ilman lämpöä, ovi auki.

Kuivauskaapista poistuvan il­mamäärän virtausnopeus on mel­ko pieni, eikä yleensä aiheuta on­gelmia koneellisen ilmanvaihdon taloissa. Kuivausrumpu lämmittää ympäröivää tilaa, ja tarvitsee hyvin ilmastoidun käyttötilan, jotta säh­könkulutus pysyy kurissa.

Kotivinkin asiantuntija Tarja Marjomaa Kuvitus Markus Pyörälä

Kotivinkki 16/2013

Kommentoi »