Yksi syy lisää hankkia kasveja! Huonekasvit monimuotoistavat kodin mikrobistoa – ja siitä saattaa olla erityisesti hyötyä lapsille
Piha ja puutarha
Yksi syy lisää hankkia kasveja! Huonekasvit monimuotoistavat kodin mikrobistoa – ja siitä saattaa olla erityisesti hyötyä lapsille
Huonekasvit eivät puhdista kotien sisäilmaa, kuten usein väitetään. Sen sijaan ne saattavat tehdä jotain vielä merkityksellisempää, kertoo tuore tutkimus. Selkeä tulos yllätti myös tutkijat.
Julkaistu 6.4.2022
Meillä kotona

Huonekasvien tiedetään edistävän psyykkistä hyvinvointia, mutta tuore kansainvälinen tutkimus todistaa, että kasvit lisäävät myös kodin mikrobiston monimuotoisuutta. Asiaa tutkineessa ryhmässä oli mukana tutkijoita myös Suomesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Asiaa tutkittiin 155 belgialaiskodissa, joissa analysoitiin ilmasta keräysastioihin laskeutunutta pölyä. Kun verrattiin koteja, joissa ei ollut lainkaan huonekasveja, koteihin, joissa niitä oli kolme tai enemmän, ero mikrobiston monimuotoisuudessa oli selvä. Tulos yllätti myös tutkijat.

– Yllätyin siitä, että vain muutamalla kasvilla oli niin suuri vaikutus. Ajattelin, että niitä pitäisi olla paljon enemmän, jotta ero olisi nähtävissä, kertoo johtava tutkija Martin Täubel Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tutkimus on ensimmäinen, jossa aihetta tutkittiin kunnolla kodeissa laboratorio-olosuhteiden sijaan. Silti muut mikrobistoon vaikuttavat asiat, kuten esimerkiksi ilmastointijärjestelmä, siivoustavat, tulisijat ja lemmikit, pystyttiin Täubelin mukaan sulkemaan tuloksia analysoitaessa pois.

Tutkimuksessa pölyhiukkasia ei kerätty lattiantasolta, vaan korkeammalta huoneesta. Ne ovat siis peräisin ilmasta, toisin sanoen samoja, joita hengitämme.

Vähemmän astmaa ja allergioita?

Nyt iso kysymys on se, mitä tulos tarkoittaa asukkaiden terveyden kannalta. Täubelin mukaan tulos ei suoraan tarkoita, että kasvit tuovat terveyshyötyjä, vaan asiaa täytyy tutkia lisää.

On kuitenkin hyviä syitä olettaa, että linkki terveyshyötyihin voitaisiin löytää, sillä aiemmissa tutkimuksissa kodin monimuotoisen mikrobiston on huomattu suojaavan esimerkiksi astman ja allergioiden puhkeamiselta.

– Tiedämme aiemmista tutkimuksista, että altistuminen mikrobeille varhaislapsuudessa on todella tärkeää immuunijärjestelmän kehittymisessä. Kaikkein tärkeintä aikaa on raskauden viimeinen kolmannes ja lapsen ensimmäiset elinvuodet, sanoo Täubel.

THL:n aiemman tutkimuksen perusteella maalaisympäristössä kasvaville lapsille kehittyy muita lapsia epätodennäköisemmin astma tai allergioita. Sama pätee kaupunkikoteihin, joiden mikrobisto muistuttaa maalaistalon vastaavaa. Myös lemmikkikoiran on tutkimuksissa todettu rikastuttavan kodin mikrobistoa ja tuovan mukanaan terveyshyötyjä, jopa vähentävän pienten lasten hengitystieinfektioita.

"Kun puhumme rakennusten asukkaista, ensin ajattelemme ihmisiä, sitten lemmikkejä, mutta myös kasvit kuuluvat kotien asukkaisiin."
Martin Täubel

Vihreät lemmikkimme

Suuri osa kodeissa olevista mikrobeista on lähtöisin ihmisistä, mutta sekä koirat että kasvit näyttävät tuovan koteihimme mikrobeja, jotka ovat peräisin ulkomaailmasta. Ne tuovat ikään kuin luontoa lähemmäksi meitä. Voiko huonekasveja siis tässä suhteessa verrata lemmikkeihin?

– Kun puhumme rakennusten asukkaista (occupants), ensin ajattelemme ihmisiä, sitten lemmikkejä, mutta myös kasvit kuuluvat kotien asukkaisiin. Samalla tavalla kasvi vaikuttaa kodin mikrobistoon kuin ihminen ja koirakin.

Huonekasvit tai multa aiheuttavat allergiaa osalle ihmisistä. Kaikille ne eivät jatkossakaan sovi, vaikka mikrobiston monimuotoisuus todettaisiinkin jatkotutkimuksissa terveyttä edistäväksi.

–Aina tulee olemaan ihmisiä, jotka ovat aiemmin herkistyneet tai ovat muuten herkempiä tietyille asioille. Tämän tutkimuksen valossa näemme vain, että kasvit vaikuttavat mikrobistoon, mutta jos yleisellä tasolla huonekasveilla olisi negatiivisia terveysvaikutuksia, se olisi tullut jo tutkimuksissa esiin.

Ihmiset ovat olleet todella kiinnostuneita siitä, että kasvit puhdistaisivat sisäilmaa, mutta kasveja tarvitsisi olla aivan valtava määrä.
Martin Täubel

Kasvit eivät puhdista kodin sisäilmaa

Huonekasvien myönteisistä vaikutuksista psyykkiseen terveyteen on olemassa jo useita tutkimuksia. Kasvien on todettu rentouttavan, vähentävän ahdistusta ja laskevan stressitasoja. Sen sijaan sitkeässä elävä ajatus huonekasveista ilmanpuhdistajina on käytännössä myytti. On totta, että kasvit puhdistavat ilmaa, mutta niin vähäisissä määrin, että niitä pitäisi olla tuhansia, jotta niillä olisi mitään vaikutusta kotiympäristössä.

– Ihmiset ovat olleet todella kiinnostuneita siitä, että kasvit puhdistaisivat sisäilmaa, mutta kasveja tarvitsisi olla aivan valtava määrä. Normaali ilmanvaihto on paljon tehokkaampi, toteaa Täubel.

Seuraavaksi tutkijat ryhtyvät terveysvaikutusten ohella selvittämään entistä tarkemmin sitä, mitä bakteereita ja sieniä kasvit mukanaan tuovat, riippuuko mikrobiston monimuotoisuus kasvilajista tai kasvin koosta ja päätyvätkö mikrobit ilmaan kasvualustoista vai itse kasveista ja niiden juuristosta.

Täubel itse ei ole hankkimassa juuri nyt lisää kasveja.

– Olen aina pitänyt paljon kasveista, joten kodissani on aina ollut hyvin vihreää. En siis hanki ekstrakasveja, mutta pidän kyllä huolta, että niitä on enemmän kuin kolme.

Tutkimuksesta on kertonut aiemmin Yle.

Tämän kodin kasvit ovat matkanneet mukana jo useamman muuton. Katso juttu kodista, jossa on käytetty upeasti viherkasveja.
Kommentoi »