Mainos

Turvallisuus ennen kaikkea! Näin asennat kattotikkaat, kulkusillat ja lumiesteet peltikatolle

Mainos
Kun nouset korkeuksiin, kat­to­tur­va­tuot­tei­den on syytä olla kunnossa. Ari Lahti näyttää, kuinka asennat ne pel­ti­ka­tol­le.

Katon kunto kannattaa tarkistaa vähintään pari kertaa vuodessa, sillä aika ajoin katto sekä sinne asennetut laitteet kaipaavat huoltoa. Katolle ei kuitenkaan ole asiaa ilman oikeanlaisia kattoturvatuotteita ja asianmukaisia turvavaljaita.

Kattoturvatuotteet tarkoittavat seinä- ja lapetikkaita, piipulle ja muihin katon huoltokohteisiin johtavia kulkusiltoja sekä lappeen alareunaan asennettavia lumiesteitä.

Suomen rakennusmääräyskokoelma (F2) määrää, mihin ja miten kattoturvatuotteet pitää sijoittaa. Määräykset koskevat sekä uusia että vanhoja rakennuksia.

Kattotikkaat ja kattosillat pitää asentaa tukevasti, jotta ne kestävät notkumatta kuormansa. Jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa kannattaa läpiviennit ja antennit sijoittaa samaan osaan kattoa, jotta niiden huolto on mahdollisimman sujuvaa.

Mikäli savupiippu sijaitsee talon päädyssä, tikkaat on viisainta asentaa samaan päätyyn. Lyhyt kulkusilta saavuttaa piipun suoraan seinätikkailta, joten lapetikkaita ei tarvita.

Lapetikkaita on erilaisia. Askelmatikas soveltuu loiville katoille. Puolatikas käy sen sijaan paremmin jyrkille katoille.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille, läpivienneille ja muille huoltoa tarvitseville laitteille on asennettava turvallinen ja katkeamaton kulkutie. Kätevin ratkaisu on kattosilta.

Kävelytason pitää olla vähintään 350 millimetriä leveä ja reunuksen 20 mm korkea. Tason pinnan pitää olla sellainen, ettei se kerää helposti lunta.

Karkeat, sirotepintaiset katot toimivat itsessään lumiesteinä, mutta erityisesti liukaspintaisilla ja jyrkillä katoilla turvallisuudesta on huolehdittava erillisillä lumiesteillä. 

Jokaiselle katemateriaalille ja -mallille on omat kannakkeensa, joihin kattosillat ja lumiesteet kiinnitetään. Lumiesteet pitää sijoittaa vähintään kaikkien kulkuväylien ja ovien kohdalle, jotta niiden alla voi kulkea turvallisesti ilman pelkoa lumikuorman putoamisesta niskaan.

Kaikki tikkaat, kattosillat ja lumiesteet kannattaa lyhentää siististi esimerkiksi rautasahalla, ettei pinnoite vioitu ja kattoturvatuotteen elinkaari lyhene.

Matalien rakennusten seinätikkaat on järkevää kasata maassa ja nostaa kokonaisena paikoilleen. Korkeissa taloissa ne voi kasata osa kerrallaan suoraan seinälle.

Kun nouset katolle tai korkeille tikkaille, muista aina käyttää asiaankuuluvia turvavaljaita. Kytke turvaköysi kunnolla kiinni tarpeeksi vahvaan kohteeseen. Kiin­ni­tys­pis­teen tulisi kestää 1 500 kilon paino, sillä äkkipysähdyksessä raavaan miehen paino on huomattavasti elopainoa enemmän.

Näin kattoturvatuotteet varmistavat katon turvallisuuden

Kattosillat

 • Kattosillat sijoitetaan yhtenäiseksi kulkuväyläksi tikkaiden kanssa siten, että liikkuminen huoltoa vaativien kohteiden luokse on helppoa.
 • Kävelytason leveyden on oltava vähintään 35 cm.
 • Kattosillan saa asennettua jalkojen avulla vaakasuoraan jyrkällekin katolle.
 • Reiällinen rakenne estää lumen kertymisen kattosillan päälle.

Lapetikkaat

 • Lapetikkaiksi loivalle katolle suositellaan askelmatikkaita ja jyrkälle katolle puolatikkaita.
 • Piippua varten tarvitaan myös erilliset piipputikkaat, jos nousukorkeus on yli 1,2 metriä katon tasosta.

Lumiesteet

 • Lumiesteet sijoitetaan lähelle räystästä vaakasuunnassa yhtenäiseen linjaan.
 • Pitkillä lappeilla voi olla tarpeen asentaa lumiesteitä useampaan riviin, jotta etäisyys katon harjalta lumiesteisiin ei muodostu liian pitkäksi.
 • Lumiesteitä voi tarpeen mukaan asentaa myös kattoikkunoiden ja läpivientien yläpuolelle.

Kattotikkaat

 • Kattotikkaat kiinnitetään joko pystysuoraan tai noususuunnassa kaltevasti eteenpäin.
 • Johteiden on ulotuttava metrin kattopinnan yläpuolelle.
 • Alimman puolan korkeus maasta on 1–1,2 metriä. Räystäisiin ja vesikouruihin tulee puolan keskilinjalla olla etäisyyttä vähintään 20 cm.

Lumiesteet, kulkusillat ja kattotikkaat – näin asennat kattoturvatuotteet oikein

Lumiesteiden ja kattosillan kannakkeet tulevat enintään metrin jaolla ja toiselle kuvioriville räystään reunalta. Kannakkeet menevät automaattisesti suoraan linjaan kattopeltikuvion mukaan. Asenna kannattimien alle tiiviste tai tiivistysmassa. Kiinnitä pitkillä harvakierteisillä ruuveilla.

Lumiesteputket ovat kolmemetrisiä. Toisessa päässä on muhvi, jolla putkia voi jatkaa. Pujota putket muhviton pää edellä ja yhdistele niin monta kappaletta kuin lumiesteen pituus vaatii. Tämä malli on tuplaputkinen. Mitoita putket mieluiten niin, että liitoskohdat tulevat eri kannatinväleihin.

Katkaise putken pää niin, että se ulottuu enintään 30 senttiä reunimmaisen kannattimen yli. Turvallisimmin lyhennät putket maassa esimerkiksi rautasahalla. Lukitse lumiesteputki kateruvilla molemmista päistä. Sopiva ruuvin paikka on heti reunimmaisen kannakkeen sisäpuolella.

Kiinnitä säädettävä kulkusillan pohjakiinnike kattokannakkeeseen. Asennusohjeessa on yleisimmille kattokaltevuuksille kaavio. Siitä näkee oikeat reiät, joilla saat sillan suoraan. Voit hakea oikeat kiinnitysreät myös vatupassin avulla. Asenna kannakkeet kuumasinkityillä M8-pulteilla.

Kulkusillat tulevat valmiina elementteinä. Tee palojen liitoskohtiin noin 10 sentin limitys. Voit tehdä jatkoksen mihin kohtaan tahansa. Jos liitos ei osu pohjakannattimen kohdalle, yhdistä sillat neljällä M8-pultilla toisiinsa. Kiinnitä silta jokaiseen pohjakannattimeen kahdella pultilla.

Mitoita seinätikkaiden jalat niin, että otsalaudan ja tikkaiden väliin jää noin 20 sentin rako. Jätä jalkojen väliksi korkeintaan kaksi metriä. Pyri saamaan jalat julkisivuverhouksen koolauspuiden kohdalle, jotta saat ne tukevasti kiinni. Seinätikaselementit ovat kolme metriä pitkiä ja jatkettavia.

Asenna tikkaiden päähän kaariosa. Pyydä apumiestä nostamaan valmiiksi kasattui yhtenäinen seinätikas paikoilleen ja kiinnitä se kaariosaan M8-pulteilla. Kiinnitä seuraavaksi kaariosa kulkusiltaan. Ruuvaa lopuksi seinätikkaan  ripustusraudat pystytikaksen ylimmistä jaloista otsalautaan.

Tarkista jalkojen vaakasuoruus vatupassilla, kiinnitä ne kahdella lvi-ruuvilla seinärakenteisiin. Katkaise seinätikkaat niin, että alimmainen askelma jää maasta noin 110 sentin korkeudelle. Tällä varmistat, etteivät lapset pääse kiipeämään katolle. Tikkaan alaosaan voi asentaa myös kiipeilysuojan.

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)