Mainos

Murtuuko autohallin lattia?

No image
Mainos
Asumme rivitalossa, joka on rakennettu rinteeseen niin, että osa autohallista ulottuu yläpihan vi­he­ra­lu­eel­le ja osa asuntojen alle. Autohallin lattiassa on pari auennutta työsaumaa. Au­to­paik­ko­jen väleissä valmiiseen betonivaluun on ajettu laikalla noin 30 mm syvät urat, jotta mahdolliset betonilaatan ku­tis­tu­mis­hal­kea­mat oh­jau­tui­si­vat niihin.

Onko lattia kunnossa vielä muutaman vuoden päästä, kun lat­tia­laat­taan on sahattu noita uria? Onko laatan teräkset sahattu poikki?

Betonivalun pinnassa on Mastertop-ainetta. Suun­ni­tel­mien mukaan lattia olisi pitänyt jakaa osiin käyttäen lii­kun­ta­sau­mo­ja. Kestääkö lattia autojen aiheuttamat rasitukset?

Autohallin lattia joutuu sitä kovemmalle rasitukselle, mitä painavampia autot ovat. Myös katusuolat ja autoista mahdollisesti valuvat nesteet rasittavat lattiaa.

Suuressa autohallissa betonivalut tehdään yleensä useassa osassa, jolloin lattiaan työstetään työ- ja liikuntasaumoja sopivin välein. Kuivumishalkeamia voidaan ohjailla työsaumoja määritettäessä ja rakennettaessa, kun betoni kutistuu kuivuessaan. Työsaumat voi tehdä käyttämällä valurajassa jotakin tukirakennetta, esim. lautaa, jota vasten valu päättyy. Uusi valu alkaa kovettuneesta betonipinnasta. Tällöin betonivalujen reunat ovat vaarassa murtua ja lohkeilla, kun autot ajavat niiden yli.

Työsauman voi tehdä myös kunnolla, käyttämällä Peikko Oy:n sinkittyjä LS-liikuntasaumaelementtejä. Tällöin ongelmaksi voi kuitenkin muodostua elementin yläreuna, johon kohdistuu renkaan nastojen kuluttava vaikutus. Kun sinkitys häviää, maantiesuolat pääsevät pureutumaan alla olevaan teräkseen. Muutoin liikuntasaumaelementit kestänevät hyvin ja rajaavat betonin kutistumisen suunniteltuun kohtaan. Sauman kautta maaperään joutuva suola voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa ongelmia pohjaveden laatuun.

 

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Valmiiseen lattiaan leikattavien ja halkeamista ohjaavien urien suhteen autohallilattian betonilaatan paksuuden on oltava niin suuri, että yläpinnassa on betonia 40–45 mm ennen teräksiä, riippuen lattian toteutuksessa käytettävästä rasitusluokasta.
Kun hallinne urat ovat vain noin 30 mm syvät, ei laatan teräksiä liene katkottu. Ongelmallisinta on kuitenkin se, että kulutus- ja suojapinnoite on rikottu, jolloin renkaiden mukana halliin kulkeutuvat suolat pääsevät tuhoamaan betonin rakennetta ja myöhemmin myös teräksiä.

Urat on syytä puhdistaa mahdollisimman pikaisesti. Tosin niihin jo päässyttä ja betoniin imeytynyttä suolaa lienee mahdoton saada pois. Suolapitoisuutta voi yrittää neutraloida painepesurilla ja lämpimällä vedellä muutamaan “huuhtelukertaan”. Kuivumisen jälkeen uriin laitetaan huolellisesti tartunta- ja suojaprimeri, ja ne täytetään betonielementtien saumoissa käytetyllä saumamassalla ja epoksipinnoitteella niin, että massa jää aavistuksen verran lattiapinnan yläpuolelle.

Mahtaako betonilattian yläpinnassa käytetty Mastertop-pinnoite olla kohteeseen riittävän hyvää ja soveltuvaa? Mastertop-pinnoitteita ja työtapoja kun on useita.

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)