Mainos

Onko tiekunnan päätös virheellinen?

No image
Mainos
Meillä on vapaa-ajan asunto saaressa, johon ei voi mennä kuin kesällä veneellä ja talvella hiihtäen jään yli. Vietämme mökillämme yli 200 päivää vuodessa. Meillä on auto- ja lai­tu­ri­paik­ka noin kolmen kilometrin päässä ja ihan hyvä niin. Kuitenkin ke­li­rik­koai­koi­na meren jäätyessä ja sulaessa kulku ei täältä onnistu.

Tonttimme on kuitenkin paikassa, johon pääsee yksityistien kautta vas­ta­ran­nal­la olevan tuttavan mökin kautta, jolloin matka on vain 300 metriä. Teimme tämän naapurin kanssa vuo­kra­so­pi­muk­sen, jonka perusteella saamme käyttää heidän laituriaan sellaisissa olo­suh­teis­sa, jossa normaalin venereitin käyttö on mahdotonta. Tämä sopimus vietiin yk­si­tyis­tie­kun­nan kokoukseen ylimääräisen auton käytön maksun mää­rit­tä­mis­tä varten.

Tietä tarvitsemme vain muutaman kerran vuodessa. Yllättäen tiekokous teki päätöksen, ettemme saa käyttää tietä lainkaan. Onko tällainen päätös mahdollinen? Sehän muun muassa estää vuo­kra­so­pi­muk­sen toteutumisen? 

Kysymyksessä esitettyjen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että tiekunnan päätös on virheellinen ja vuokrasopimuksella on tässä tapauksessa asiaan olennainen merkitys.

Mainitun vuokrasuhteen johdosta tiekunnan olisi tullut vain harkita vuokranantajalle aiemmin määrätyn tieyksikön muuttamista ja tarvittaessa korottaa tiemaksua. Mahdollinen maksun korotus olisi puolestaan huomioitu vuokranantajallenne maksamassanne vuokrassa tekemänne sopimuksen mukaisesti.

Mielestäni teidän kannattaa valittaa tiekunnan päätöksestä. Valituksen laatimista varten teillä on oikeus saada toimitsijalta tai hoitokunnan puheenjohtajalta tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta ote tai oikeaksi todistettu jäljennös. Valitus tehdään kunnan tielautakunnalle tai vastaavalle kunnan elimelle.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Koska ette ole kyseisen tiekunnan osakas ja oletan, että ette ole ollut tiekunnan kokouksessa läsnä, alkaa valitusaika siitä, kun teille on annettu päätöksestä todisteellinen tieto.

Valituksen tekemiseen on aikaa kolmekymmentä päivää tiedoksisaannista.

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)