Mainos

Rakennuksen käyttötarkoitus

No image
Mainos
Aiomme rakentaa huvilan jyrkälle ja kallioiselle tontille rantakaava-alueelle. Ym­pä­ri­vuo­ti­seen käyttöön tulevassa ra­ken­nuk­ses­sa on painevesi, wc, suihku ja va­rus­tuk­ses­sa muun muassa pe­su­ko­nei­ta.

Onko ra­ken­nus­lu­paa haettaessa mainittava, että huvila tulee vuo­krat­ta­vak­si? Onko naapureille kerrottava sen käyt­tö­tar­koi­tus? Liittyykö jä­te­ve­si­asioi­hin jotain huo­mioi­ta­vaa?

Kun huvila nousee rantakaava-alueelle, rakentamisen tulee olla kaavan ja sen määräysten mukaista. Vanhoissa rantakaavoissa ei yleensä ole ajanmukaisesti määrätty jätevesien käsittelyä. Silloin kaikki jätevesien johtamista koskevat ratkaisut annetaan rakennusluvan yhteydessä. Tässä tapauksessa huomioitavia seikkoja ovat muun muassa vesistön läheisyys sekä tontin maastonmuoto ja maalaji.

Kun haetaan rakennuslupaa, olennaista on, minkälaiselle rakennukselle lupaa haetaan. Onko kysymyksessä ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettu rakennus vai vapaa-ajan rakennus kesäkäyttöön? Sillä ei ole merkitystä, onko mökki valmistuttuaan omana lomakotina vai vuokralaisilla.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Rajanaapureita tulee aina kuulla. Kuulemisasiakirjoista pitää käydä selville, mihin ja minkälaiselle rakennukselle lupaa haetaan. Naapureille ei tarvitse kertoa rakennuksen mahdollisesta vuokraamisesta. Heille riittää tieto sen ympärivuotisesta asuinkäytöstä.

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)