Mainos

Pitääkö venepaikasta maksaa?

No image
Mainos
Tontillamme on ve­ne­val­ka­ma­oi­keus läheiseen järveen. Venevalkama sijaitsee tontilla, jonka omistaa yhdistys. Nyt tämä yhdistys haluaa periä veneistä paik­ka­mak­sun. Voiko yhdistys määrätä venepaikan mak­sul­li­sek­si, vaikka kaup­pa­kir­jas­sam­me on maininta ve­ne­val­ka­ma­oi­keu­des­ta? Tämä venevalkama on yhdistyksen kiinteistön rasitteena.

Venevalkamaoikeus on kiinteistökohtainen rasite, joka perustetaan maanmittaustoimiston pitämässä rasitetoimituksessa. Tuolloin sen kiinteistön hyväksi, jota venevalkama tulee rasittamaan, määrätään kertakorvaus.

Korvauksen maksamiseen velvoitetaan toimituksessa osallistumaan ne kiinteistöt, joilla on oikeus käyttää venevalkamaa. Näin ollen yhdistys ei voi toimituksen jälkeen yksipuolisesti määrätä venepaikkaa maksulliseksi.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Venepaikkojen maksullisuudesta yhdistys ja venevalkaman osakkaat voivat kyllä sopia keskenään. Venepaikkojen maksullisuutta saattaisi puoltaa venevalkaman käytössä tapahtunut oleellinen muutos. Esimerkiksi valkaman käyttö ja siitä aiheutuneet haitat ovat lisääntyneet.

Mutta jos sopimusta ei synny, jää yhdistyksen mahdollisuudeksi asiansa eteenpäin viemiseksi hakea maanmittaustoimistolta uutta rasitetoimitusta.

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)