Mainos

Parvekelasit rivitaloon

No image
Mainos
Rivitalomme parvekkeet on aikomus lasittaa asu­mis­mu­ka­vuu­den lisäämiseksi ja rakenteiden kulumisen estämiseksi. Aiempaan tapaan luvassa lienee riitaisa kädenvääntö, joten tiedustelen, millaisia säännöksiä asunto-osa­keyh­tiö­la­kiin sisältyy parvekkeiden kun­nos­sa­pi­dos­ta ja re­mon­toin­nis­ta sekä mitä muita lakiseikkoja olisi hyvä ottaa huomioon? Voidaanko remontissa hyödyntää ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä?


Asunto-osakeyhtiön rakennusten ja muiden tilojen kunnossapitovastuusta säädetään asunto-osakeyhtiölain neljännessä luvussa. Lain mukaan yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle, jonka kunnossapitovastuun piiriin jäävät asunnon sisäosat. Asunto-osakeyhtiön on siten pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet sekä sähkö-, vesi-, viemäri-, lämmitys- ja muut vastaavat perusjärjestelmät. Laissa on erikseen määrätty, että yhtiön on pidettävä kunnossa rakennuksen ulkopinta myös osakkaan hallinnassa olevan parvekkeen osalta. Kunnossapitovastuuta voidaan muuttaa yhtiöjärjestykseen otettavalla määräyksellä siten, että yhtiölle kuuluvaa vastuuta siirretään osakkaalle tai niin että osakkaalle kuuluvaa vastuuta siirretään yhtiölle. Edelleen voidaan sopia, että osakkaat suorittavat tietyn korjauksen tai perusparannuksen omalla kustannuksellaan. Yhtiön kunnossapitovastuun ulottaminen osakkaan hallinnassa olevaan parvekkeeseen perustuu siihen, että sen huono rakennustekninen hoito voi aiheuttaa talon rakenteille huomattavia vaurioita. Niinpä osakas ei saa ilman asunto-osakeyhtiön lupaa maalata tai muuten pinnoittaa parvekkeen ulkoseinää, vaikka seinäpinta sijaitsisikin parvekkeen sisäpuolella. Päätös parvekkeiden lasituksesta voidaan tehdä normaalilla yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Ongelmia saattaa olla edessä esimerkiksi silloin, kun joku osakkaista on jo lasittanut parvekkeensa. Tällöin mahdollisesti joudutaan pohtimaan osakkaalle suoritettavaa hyvitystä. Toisaalta aiempi lasitus voi ulkomuodoltaan poiketa suunnitellusta uudesta lasituksesta tilanteessa, jossa rakennusvalvonta edellyttää yhtenäistä julkisivua. Tällaisessa purkutapauksessa vanhasta lasituksesta ei synny yhtiölle säästöä.  

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen


Pienempien asunto-osakeyhtiöiden parvekkeiden lasituksessa kannattaa ottaa huomioon kotitalousvähennyksen hyödyntäminen. Yleensä kotitalousvähennystä ei ole saanut asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvista töistä. Parvekelasituksissa noudatetaan kuitenkin Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun perustuvaa poikkeusta. Asunto-osakeyhtiön osakas voi saada kotitalousvähennyksen kunnossapitovastuun jakautumisesta huolimatta, jos asunto-osakeyhtiö ei osallistu kustannuksiin eikä niitä veloiteta yhtiövastikkeessa.Sittemmin myös Rovaniemen hallinto-oikeus on laajentanut tulkintaa putkitöihin, jossa osakkaat tekivät itse sopimuksen suoraan urakoitsijan kanssa ja maksoivat työn suoraan urakoitsijalle. Kotitalousvähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka on maksettu.

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)