Mainos

Mitä venevalkamarasite tarkoittaa?

No image
Mainos
Saa­ris­to­ky­län tiloilla on oikeus ve­ne­val­ka­ma­ra­sit­tee­seen satama-alueella. Niemi on ollut yh­teis­käy­tös­sä jo ennen isojakoa. Alue on kiin­teis­tö­toi­mi­tuk­sis­sa ja isojaon täy­den­nys­toi­mi­tuk­ses­sa vahvistettu ra­si­tea­lu­eek­si. Maa­no­mis­ta­jan suku sai alueen isojaossa jou­to­maa­na.

Mikä on maa­no­mis­ta­jan mää­räy­soi­keus, jos ra­si­teoi­keu­den haltija haluaa rakentaa kunnan ra­ken­nus­jär­jes­tyk­sen mukaisen venevajan? Kuka antaa luvan, maanomistaja vai rasitteeseen oikeutetut osakkaat? Voiko laiturin rakentaa, kun osakaskunta omistaa veden ja ve­si­jät­tö­maan? Onko maa­no­mis­ta­jal­la oikeutta rakentaa aita, joka estää kulun osalle ve­ne­kuu­reis­ta?

Rasitteen perustaminen kaventaa maanomistajan määräysvaltaa rasitettuun alueeseen. Rasiteoikeuden haltijalla on puolestaan vain rasitteen tarkoittama oikeus alueen käyttöön.

Venevalkamarasite tarkoittaa oikeutta pitää veneitä toisen maalla ja oikeutta kulkea sinne. Sovittua kulkuyhteyttä ei saa sulkea omin päin. Venevalkaman käyttäjä ei voi perustaa uusia, sovitusta poikkeavia kulkureittejä.

Venevalkamassa veneitä säilytetään, huolletaan ja korjataan. Venevajat eli länsisuomalaisittain venekuurit palvelevat juuri mainittuja toimia. Maanomistajan lupaa ei tarvita niiden rakentamiseen. Saattaa kuitenkin olla, että rasitetta muodostettaessa venevajojen sijoittelusta ja lukumäärästä on sovittu tarkasti. Sopimusta on noudatettava. Rasiteoikeus ei poista venevajojen rakentamiseen mahdollisesti tarvittavia viranomaislupia.

 

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Venevalkamarasite ei salli rakentaa uutta laituria, vaan sitä varten on perustettava uusi laiturirasite. Asianosaisia mahdollisessa rasitetoimituksessa ovat ainakin vesialueen omistaja, venevalkama-alueen omistaja ja venevalkamarasiteoikeuden haltijat.

 

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)