Mainos

Kuuluuko minulle kotitalousvähennys?

No image
Mainos
Mökillämme Sysmässä tehtiin menneenä kesänä sähköverkon laajennus yk­si­vai­hei­ses­ta kol­mi­vai­hei­sek­si. Koska kyseessä oli pe­rus­pa­ran­nus­työ, lähetin verottajalle anomuksen ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen saamiseksi. Vastaus oli kielteinen, koska työn osuutta ei pystytty arvioimaan laskusta.

Pää­ura­koit­si­ja, joka teetti työn aliu­ra­koit­si­jal­la, ei halunnut eritellä työn osuutta, joten soitin aliurakoitsijalle.  Sieltä sanottiin minulle, että summa on pää- ja aliu­ra­koit­si­joi­den yhteinen salaisuus, jota ei voi paljastaa. Koko lasku oli noin 2 000 euroa, ja työn osuutta siitä oli varmaan suurin osa. Voiko tosiaan olla näin, ettei tästä voi tai kuulu saada ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä?

Ve­ro­toi­mis­tos­ta sanottiin, että he eivät voi tehdä asialle mitään. Nyt haluaisin tietää, voiko joltain taholta kysyä vielä asiaa.

Sähköverkon laajennus yksivaiheisesta kolmivaiheiseksi on mökin perusparannustyötä, josta saa kotitalousvähennyksen. Edellytyksenä on, että toiminnanharjoittaja on verohallinnon ennakkoperintärekisterissä. Tämän voi tarkistaa patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämästä yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) tai verottajalta.

Selvää on, että teidän on saatava tietää, mistä eri summista sähköverkon laajennusta koskeva teille osoitettu lasku muodostuu. Toisin sanoen laskusta tulee ilmetä maksettavan summan peruste riittävän tarkasti yksilöitynä. Laskusta on käytävä selkeästi ilmi, mistä laskutetaan. Tätä voitte vaatia kirjallisesti laskun lähettäjältä.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Viime kädessä laskun yksilöinnistä ja selkeydestä vastaa pääurakoitsija. Jos pyynnöstä huolimatta ette saisi haluamaanne erittelyä laskuunne, voitte aina kääntyä kuluttaja-asiamiehen puoleen.

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)