Mainos

Kiistaa yhteiskaivosta

No image
Mainos
Meillä on mök­ki­tont­tim­me rasitteena yhteinen kaivo. Kantatila on lohkottu useaan määräalaan, ja kaikilla on oikeus käyttää pump­pua­se­maa. Kaup­pa­kir­jas­sa sanotaan, että tontin ostajat vastaavat käyt­tö­oi­keu­ten­sa mukaisesti vedenottamon todellisista yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­sis­ta.

Parina viime vuonna kuusi tontin omistajaa on teettänyt itselleen porakaivon. Nyt on kiistaa yhteiskaivon korjaus- ja hoitokulujen mak­sa­mi­ses­ta. Joidenkin mielestä mökkien omistajat ovat edelleen velvollisia osal­lis­tu­maan kuluihin, kuten kaup­pa­kir­jas­sa on mainittu.

Miten vel­vol­li­suu­det tällaisessa tapauksessa tulkitaan? Entä sitten, jos lähes kaikki tekevät oman kaivon? Voiko yk­si­puo­li­sel­la ir­ti­sa­no­mi­sel­la sanoutua irti kaivon käytöstä ja hoitokustannuksista? 

Helteisenä kesänä huomasi, miten tärkeää puhdas vesi on mutkattoman mökkielämän sujumiselle. Kysyjän tapauksessa veden saanti lohkotuille tonteille on järjestetty käyttöoikeutena kantatilan kaivoon. Ilmeisesti kaivo on antoisa, koska käyttäjämäärä on suuri.

Oletan kauppakirjasta, että tontin ostajilla on oikeus käyttää kaivoa, kunhan ottavat osaa kaivon ylläpitokustannuksiin käytön mukaisesti. Jos ei käytä kaivoa oman porakaivon rakentamisen takia, ilmoitus muille käyttäjille useimmiten riittää. Myös velvollisuus yhteisiin korjaus- ja hoitokustannuksiin päättyy.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Kun yhteiskäyttö vähenee, kasvaa jäljelle jäävien osuus korjaus- ja hoitokuluista. Toisaalta vähentyvä käyttö saattaa pienentää kaivon korjauksen ja hoidon tarvetta. Jos pelkkä ilmoitus ei kaikkien yhteiskäyttäjien mielestä ole riittävä toimenpide vapautua kaivon ylläpitokustannuksista, asia kannattaa ratkaista hakemalla maanmittaustoimistolta rasitetoimitusta, jossa tarpeeton käyttöoikeus poistetaan.

Kaivon käyttäjien olisi hyvä pitää kokous, jossa päivitettäisiin kaivon käytön nykytilanne ja sovittaisiin korjaus- ja hoitokustannuksien jaosta ja maksamisesta. Samalla kannattaa sopia, miten menetellään jatkossa, jollei yhteiselle kaivolle riitä käyttäjiä eikä myöskään maksajia.

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)