Mainos

Kiinteistön yhteisomistuksen purku

No image
Mainos
Perimme sisareni kanssa noin hehtaarin tontilla olevan vanhan maalaistalon ta­lous­ra­ken­nuk­si­neen ja rannassa olevan mökin, jonka olemme kunnostaneet ja laa­jen­ta­neet. Rakennukset ovat olleet yhteisessä kesäkäytössä jo useita vuo­si­kym­me­niä.

Tar­koi­tuk­sem­me olisi nyt jakaa talo tasan ”talolliselle” ja ”mökkiläiselle”, mutta ongelmaksi on tullut 100 metrin pituisen rantaviivan jako. Mök­ki­läi­sek­si jäävän tontti vaatisi kunnassamme 40 metriä rantaa ja tuolloin talollisen hirsisauna jäisi 1-2 metriä mökkitontin puolelle.

Mikä neuvoksi? Voisiko mök­ki­läi­sel­lä käyttää rasitetta, joka rajattaisiin kestämään vain kyseessä olevan suvun omistuksen ajan. Tämä tar­koit­tai­si, että myynti ul­ko­puo­li­sel­le vapauttaisi rasitteesta. Millainen sanamuoto loh­ko­mis­ti­lan­tees­sa tulisi tuolloin vaatia?

Perinnön kautta syntynyt kiinteistön yhteisomistus puretaan maanmittaustoimiston pitämässä halkomistoimituksessa. Siinä teillä on mahdollisuus esittää tarpeita ja toiveita halkomisen suorittamiseksi. Tavallisesti toimituksessa esitetyt rasitteet perustetaan pysyviksi ja kiinteistökohtaisiksi. Mutta osakkaat voivat myös tehdä keskenään sopimuksia kiinteistön tulevasta käytöstä.

Hirsisaunan käytöstä te voitte tehdä sopimuksen. Kyseinen hirsisaunan käyttöoikeus voidaan kirjata kiinteistörekisteriin erityisenä oikeutena, esimerkiksi siten, että se on voimassa teidän elinaikanne.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Halkomistoimituksessa mukana oleva toimitusinsinööri auttaa teitä kirjaamaan sopimukseen kaikki toivomanne ehdot. Näitä voivat olla muun muassa mainitsemanne käyttöoikeus sekä ulkopuolisille myyntiin liittyvät seikat.

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)