Mainos

Katos sortui lumen painosta

Mainos
Vajaa vuosi sitten ostimme ri­vi­ta­lo­huo­neis­ton, jonka si­sään­käyn­nin yhteydessä oli laaja te­ras­si­ka­tos. Tänä talvena sen rakenne va­lo­kat­tei­neen ja puutukineen sortui lumen painosta. Havaitsimme, että tukipuut oli kiinnitetty pulttien sijasta nauloilla ja pienehköillä ruu­veil­la.

Huoneiston myyjä kertoi, että hän rakensi katoksen yhdessä am­mat­ti­mie­hen kanssa. Lisäksi myyjä väitti, että ennen rakentamista hän oli ollut yhteydessä ra­ken­nus­val­von­taan, josta oli ilmoitettu, ettei tämän tyyppinen katto vaadi lupaa.

Onko tällaiselle katokselle mitään tur­val­li­suus- tai lu­juus­vaa­ti­muk­sia? Naa­pu­reil­lam­me vas­taa­van­lai­set katokset ovat kestäneet sortumatta.

Myyjän vastuuta harkittaessa joudutaan ottamaan tarkasteluun liuta seikkoja. Yksi niistä on katoksen rakentamisen lupa-asia, joka selviää rakennusvalvonnasta. Kyseessä on ilmeisesti kevytrakenteinen rakennelma, joka ei ole rivitaloon kiinteästi liittyvä eteinen vaan irrallinen terassi. Siksi on mahdollista, että kyseinen rakennelma on voitu sallitusti rakentaa ilman rakennusvalvonnasta saatua lupaa tai toimenpideluvalla.

Tavallista on, että rakennus- ja toimenpidelupiin liittyen asetetaan ehtoja lujuusmääräyksistä tai rakenteista. Mutta vaikka kohde ei olisikaan luvanvarainen, sen rakentamisessa on silti noudatettava hyvää rakennustapaa. Kysyjän tapauksessa katos saattaa olla rakennettu hyvän rakennustavan vastaisesti siltä osin kuin kysyjä viittaa terassin runkorakenteiden ja katon kiinnityksiin nauloilla ja pienehköillä ruuveilla. Myyjän vastuuta selvitettäessä joudutaan pohtimaan myös katoksen päälle kertyneen lumikuorman merkitystä ja sitä, olisiko kysyjän pitänyt ymmärtää poistaa tämä lumi.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Merkitsevää on se, onko katon sortumiseen vaikuttanut virheellinen rakentaminen vai poikkeuksellisen suuri lumikuorma vai molemmat yhdessä. Korvausvelvollisuutta pohdittaessa täytyy selvittää myös, kuuluvatko mainitut rivitaloasunnon rakenteet asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuun piiriin vai onko kyse osakkaiden itse rakentamista terasseista, joiden huollosta ja kunnossapidosta he myös itse vastaavat. Tosin katoksen rakentaneen tai rakennuttaneen myyjän maksettavaksi saattaa tulla korjauskustannuksia molemmissa tapauksissa.

Asuntokauppalain 6. lukuun sisältyy määräyksiä käytetyn asunnon kaupasta. Lain 6. luvun 11 §:n mukaan asunnossa on virhe, jos se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun tai se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut ennen kaupantekoa ja kyseisen tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan tai myyjä on jättänyt ostajalle kertomatta tällaisen tietämänsä tiedon. Asunnossa on myös virhe, jos se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, ikä, tavanomainen varustetaso tai muut vastaavat seikat. Mikäli kaupan kohteena olleessa asunnossa on virhe, ostajalla on oikeus virhettä vastaavaan tai kohtuulliseen hinnanalennukseen. Ostajalla on myös oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii vahingon vuoksi, ellei myyjä osoita, että virhe ei johdu hänen huolimattomuudestaan.

Lopuksi yhteenveto: Kysyjän kannattaa hankkia lisäselvitystä rakennelman luvanvaraisuudesta, rakenteen virheellisyydestä ja sen korjauskustannuksista sekä asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuusta. Tämän jälkeen kysyjän tulee kääntyä myyjän tai asuntoyhtiön puoleen mahdollisista korvauksista sopimiseksi.

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)