Mainos

Kannattaako vesijätön lunastus?

No image
Mainos
Ranta-alueellamme on noin 130 pientä rantatonttia ja kolme suurta maatilaa mutta ei jakokuntaa. Nyt yksi suurista maa­no­mis­ta­jis­ta on ryhtynyt uhkailemaan ja kiristämään meitä mökkiläisiä. Hän vaatii lu­nas­tet­ta­vak­si ranta-alueita, täysin käyt­tö­kel­vo­ton­ta jou­to­maa­ta.

Maanomistaja on uhannut tulevansa kavereinensa kanssa viettämään saunamme edustalle vapaa-aikaa, kunnes vesijätöt on lunastettu. Tulevat lu­nas­tus­sum­mat hän sanoo menevän tilille, jonka käytöstä päätetään maa­omai­suu­den perusteella. Tällöin kolme suu­ro­mis­ta­jaa saavat lähes kaiken.

Tonttinne edustalla oleva vesialue ja siitä syntynyt vesijättö ovat järjestäytymättömän osakaskunnan omistuksessa. Vain osakaskunnan kokous voi ryhtyä viemään vesijätön lunastusta eteenpäin, ei osakaskunnan yksi jäsen – olipa tällä maata kuinka paljon tahansa. Kokous pitää kutsua varta vasten koolle päättämään asiasta.

Järjestäytymätön osakaskunta voi vaatia vesijätön lunastusta, jos aluetta voi tarkoituksenmukaisesti käyttää vain jonkin kiinteistön tai tontin yhteydessä. Lunastusta haetaan maanmittaustoimistosta. Viranomainen selvittää, onko lunastusvaatimus perusteltu.

Jos edellytykset täyttyvät, jatketaan toimitusta. Siinä asianosaisilla on oikeus esittää käsityksensä kaikista esille tulleista asioista, kuten lunastamisen edellytyksistä ja esimerkiksi rantaviivan paikasta ja vesijätön hinnasta. Päätökset tekee kuitenkin toimitusinsinööri ketään asianosaista erikseen suosimatta. Toimitusinsinööri selvittää esimerkiksi rantaviivan paikan ja vesijätön käyvän hinnan.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Vesijätöstä saadut myyntitulot voidaan maksaa osakaskunnan tilille, josta ne osakaskunnan päätöksellä voidaan jakaa edelleen osakaskunnan jäsenille osuuksien mukaisessa suhteessa.

Teinä en vielä hakisi lunastustoimitusta vaikka suuret maanomistajat siihen painostaisivat, vaan odottaisin, että osakaskunta itse laittaa asian vireille.

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)