Mainos

Jakautuuko venevalkama-oikeus?

No image
Mainos
Meillä on yhden hehtaarin kui­van­maan­tont­ti, jossa on ve­ne­val­ka­ma­oi­keus. Jos myymme puolet tontistamme, voinko antaa puolet ve­ne­val­ka­ma­oi­keu­des­ta ostajalle ja säilyttää puolet itsellämme? Venevalkaman koko on 10 x 10 m.

Kysymyksestä ei ilmene, tarkoittaako kysyjä venevalkamaoikeudella venevalkamarasitetta vai usean tilan hyväksi venevalkamatarkoituksiin erotettua yhteistä aluetta. Venevalkaman pieni koko viittaisi kuitenkin siihen, että on kyse rasitteesta.

Kysyjän kuvailemassa tilanteessa määräalan myyjä ei voi yhdessä ostajan kanssa pätevästi eli rasitetun tilan omistajaa sitovasti sopia siitä, että emätilan rasite jaettaisiin muodostettavien kantatilan ja lohkotilan kesken. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei määräalan hyväksi voitaisi laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä perustaa venevalkamarasitetta.

Kiinteistötoimituksessa on määrättävä kiinteistö, jonka hyväksi aikaisemmin perustettu rasite jää voimaan. Jos rasite tai oikeus on tarpeellinen usealle toimituksessa muodostetulle kiinteistölle, se voidaan määrätä jäämään voimaan myös näiden hyväksi. Rasitteen on kuitenkin täytettävä kiinteistönmuodostamislaissa säädetyt edellytykset rasitteen tai oikeuden perustamiselle.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 156 §:n mukaan rasitteen perustamisen edellytyksenä on, että rasitetun ja oikeutetun kiinteistön omistaja (tässä siis määräalan ostaja) siitä sopivat ja rasite on kiinteistölle tarpeellinen eikä siitä aiheudu rasitetulle rekisteriyksikölle tai alueeseen ennestään kohdistuvan rasiteoikeuden haltijalle (tässä siis määräalan myyjälle) huomattavaa haittaa.

Asia ratkaistaan joko määräalaa lohkomistoimituksessa tilaksi muodostettaessa tai erillisessä rasitetoimituksessa.

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)