Mainos

Terijoensalavan juuristo

No image
Mainos
Kuinka syvälle maan sisään te­ri­joen­sa­la­van juuret ulottuvat? Tontillamme on peltoon upotettu maa­läm­pö­put­kis­to noin 110 sentin syvyydessä. Nyt mietimme, voiko lähelle istutetuista salavista olla putkistolle haittaa jossain vaiheessa.
Juttu jatkuu mainoksen jälkeen
Terijoensalava kasvattaa juuristonsa yli metrin syvyyteen ja sivusuunnassa huomattavasti latvusta leveämmäksi. Mikäli kysymyksessä olisi salaojaputki, salavien juuret tukkisivat putken melko nopeasti. Maalämpöputket ovat kuitenkin umpiputkea, joten lähistöllä kasvavien puiden juurista ei käsittääkseni ole putkistolle haittaa. Istutusetäisyyksistä on kuitenkin annettu yleisiä ohjeita esimerkiksi katu- ja tiealueilla, jossa puuntaimet suositellaan istutettavaksi vähintään 2,5 metrin etäisyydelle putkilinjoista. Juuriston kasvu verkostoon on mahdollista estää esimerkiksi maahan pystysuoraksi seinämäksi upotetuilla aaltopeltilevyillä.

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)