Mainos

Mitä kasveja ojaan?

No image
Mainos
Mitä kasveja ojaan? Pi­ha­jär­veem­me virtaa suoalueilta oja. Mitä ojaan ja sen varteen voisi istuttaa, jotta humus ja ravinteet eivät kulkeudu järveen?
Juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Mitä hitaammin vesi virtaa järveen, sitä paremmin ravinteet ja humus ehtivät laskeutua ojan pohjalle ja kasvillisuuden hyväksi. Laskeutusaltailla, pohjakynnyksillä ja kosteikolla voidaan hidastaa veden virtaamaa ja ravinteiden kulkua järveen.

Onko ojasta mahdollista muotoilla kiemurtelevaa puroa, jossa olisi kenties pieni lammikko? Istuttakaa järviruokoa lammikon alkupäähän ja rakentakaa pohjakynnys ennen lammesta lähtevää uomaa. Ravinteiden kulku hidastuu ja kiintoainekset painuvat lammikon pohjaan.

Järviruo’on lisäksi kannattaa istuttaa monipuolista kosteikkokasvillisuutta. Esimerkiksi osmankäämi, keltakurjenmiekka, sarjarimpi, ratamosarpio ja rantakukka ovat sopivia lampeen ja kosteikkoon. Ojan varrelle voi istuttaa erilaisia pajuja, esimerkiksi kaunista koripajua (Salix viminalis).

Hanna Hentinen

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)