Mainos

Luonnonkasvit ja maan laatu

Mainos

Mitä luon­non­kas­vit kertovat maan laa­dus­ta?

­Pi­ha­pii­rim­me ojan ympäristön kasvillisuus on lähinnä mai­to­hors­maa, me­sian­ger­voa, vähän kel­ta­kur­jen­miek­kaa, ah­de­kau­nok­kia ja pe­rus­hei­niä.

Kasvillisuus kertoo useinkin melko tarkkaan, millainen on paikan maaperän ravinteisuus, kosteus ja happamuus. Luettelemiesi kasvien perusteella asiasta ei pääse ihan täyteen varmuuteen, mutta jotakin niistä voi päätellä. Kasvit eivät varmaankaan kasva ihan vierekkäin, sillä ahdekaunokki on selvästi kuivan ja hiekkaisen maaperän kasvi. Sen sijaan keltakurjenmiekka kasvaa nähtävästi ojan pohjalla, sillä se on hyvin kostean paikan kasvi, joka luonnossa kasvaa rannoilla ja usein jopa vedessä tai veden partaalla, kuten mesiangervokin. Molemmat ovat normaalin eli lievästi happaman maan kasveja.

Heiniä on kaikkialla luonnossamme, ja yleensä vain niiden rehevyydestä voi päätellä jotain. Esimerkiksi jos paikalla on runsaasti vesiheinää eli pihatähtimöä, se on merkki ravinteikkaasta maaperästä. Maitohorsma viihtyy hyvin tuorehkoilla, mutta usein myös kuivahkoilla paikoilla, kuten teitten varsilla. Jos paikalla kasvaisi peltohatikkaa, peltokortetta tai ahosuolaheinää, ne osoittaisivat maan olevan hapanta. Suomessa emäksinen kasvualusta on harvinainen, ja sitä esiintyy vain kalkkiseuduilla tai paikoilla, jonka kallioperässä on muita emäksisiä kivilajeja.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)