Mainos

Laatua kiviladontaan

No image
Mainos
Olen teettämässä omakotitalon kiveystä pai­kal­li­sel­la ki­vi­fir­mal­la. Mihin seikkoihin urak­ka­so­pi­muk­ses­sa tulisi kiinnittää huomiota, kun halutaan varmistua kiviladonnan laadusta? Onko olemassa jotakin RIL- tai RT-kort­ti­tyyp­pis­tä standardia, johon voisi viitata esimerkiksi la­don­ta­tark­kuu­des­sa ja kivien asen­nuk­ses­sa, jotta kaadot tulisi asennetuksi oikein? Näettekö, että omakotitalon pi­ha­ra­ken­ta­mis­ta varten olisi aiheellista palkata ulkopuolinen valvoja, jotta edellä mainitusta asen­nus­työ­laa­dus­ta voitaisiin varmistua?
Juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Omakotitalopihojen kiveyksissä sovelletaan yleensä julkiselle sektorille laadittuja laatukriteerejä. Ohjeistusta betonikivi- ja laattapäällysteiden laatu-, materiaali- ja mittavaatimuksista löytyy mm. Suomen Kuntatekniikan Yhdistyksen julkaisusta nro 14: Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysterakenteena sekä Rakennusteollisuuden ja Betonitiedon julkaisusta Betonituotteet ympäristörakentamisessa. Molempia julkaisuja voi tilata mm. Betonitiedolta www.betoni.com.

Erillisen henkilön palkkaaminen omakotitalon pihakiveyksen toteutustyön valvontaan on harvinaista, mutta ei toki poissuljettua. Esimerkiksi Viherympäristöliitto kouluttaa vihertyönvalvojia, joiden yhteystiedot löytyvät liiton sivuilta www.vyl.fi. Valvojan roolissa voidaan käyttää myös kiveyksen suunnittelijaa, ja toteuttajaa voi luonnollisesti edellyttää antamaan takuu työlleen. Ammattitaitoisen viherrakentajan tai pihakiviasentajan työn jälki on yleensä erittäin luotettavaa.

Teija Heinonen

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)