Mainos

Orvokki vaarassa

No image
Mainos
Perikunnalla on 55 vuotta vanhapiha, jossa on aina kas­va­nut­sar­vior­vok­kia. Vuosien myö­tä­or­vok­ki­kas­vus­tot ovat muut­tu­neet­rön­syi­le­vik­si ja varret kat­kea­vat­maan ra­jas­ta.

­Pik­ku­tai­mia on keväällä paljon,mutta niitä ei tarvitse har­ven­taa,­kos­ka hei­nä­kuus­sa­pen­kis­tä saa kerätä kot­ti­kär­ryl­li­sen­kuol­lut­ta kukkaa. Ke­vääl­lä­sar­vior­vo­kit jaksavat kyllä kuk­kia.Or­vo­kit siementävät herkästija nurmikosta löytyy terveitä yk­si­löi­tä.­Niis­sä­kään ei kukinta ai­naon­nis­tu.

­Tein muutama vuosi sittenuuteen paikkaan sar­vior­vok­ki­pen­kin,­jo­hon lisäsin kom­pos­tia.­Sii­nä kato näkyi selvimmin, ja is­tut­ta­ma­nias­te­ri­kin kuoli jo en­nen­ku­kin­taa. Mitä voin teh­dä­käyt­tä­mät­tä myrk­ky­jä?

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen
Sarviorvokkeja eivät yleensävaivaa taudit tai tuholaiset. Ehkäne kasvavat liian tiheässä, jakasvustoon on pesiytynyt jokinhomesieni.

Tähän viittaa myös se, ettäsamaan penkkiin istuttamanneasteri kuoli. Astereista ainakinkiinanasteri on arka maan kauttaleviävälle lakastumistaudille.Kyseessä voi olla myös jokutyvitautia aiheuttava sieni. Tyvitautisaa aikaan varsien tyvienmustumista ja ruskettumista sekäkasvuston kuihtumista.Tauti leviää maasta käsin, jotenmikäli saastuneet kasvit onviety kompostiin, taudinaiheuttajiasaattaa tulla sitä kautta uuteenkinkukkapenkkiin.

Tyvitaudin esiintymistä edesauttaaliian tiheä kasvusto, runsastyppilannoitus, viileät ja kosteatsäät sekä kasvin viljely pitkäänsamalla paikalla.Kasvit on siirrettävä uuteenpaikkaan, mutta tauti siirtyy helpostisairaiden kasvien mukana.

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)